Άρθρα & Βίντεο

Η σελίδα αυτή θα στεγάζει τα νέα, τις σκέψεις και τις ιδέες μας. Δημιουργήσαμε αυτή τη σελίδα με σκοπό να οδηγηθούμε βαθύτερα στη γιόγκα, το μονοπάτι της αυτοδιδασκαλίας, και ελπίζουμε ότι η χρήση της θα σας βοηθήσει και θα σας εμπνεύσει σε αυτό το ταξίδι.  

Άρθρα / Blog

Βίντεο / Video

By clicking the Subscribe button you agree to the                                         of our site.

Connect with our Community

Tel. : (+30) 6936 901307

e-mail : sankalpayogacenter@outlook.com

​© 2017 SANKALPA YOGA CENTER